Fontos tudnivaló a pénzváltáshoz:

Pénzváltáskor szükséges azonosítani magunkat, amennyiben 500.000 Ft értéket meghaladó valutát kívánunk váltani.
Az ehhez szükséges dokumentumok a következők lehetnek:
személyi igazolvány vagy újfajta jogosítvány, lakcím kártya, vagy útlevél.

Amennyiben jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság kíván valutát váltani, abban az esetben összeghatártól függetlenül azonosítani kell magukat.
Ehhez szükséges dokumentumok:
30napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, illetve ha nem az ügyvezető jár ál, akkor egy maghatalmazás a közbenjáró személyére vonatkozóan.

 

Ismertetőjegyek:

EUR USD CHF
     
5 EUR:  1 USD:  10 CHF:
     
 10 EUR:    2 USD:  20 CHF:
     
 20 EUR:  5 USD:  50 CHF:
     
 50 EUR:  10 USD:  100 CHF:
     
 100 EUR:  20 USD:  200 CHF:
     
 200 EUR:  50 USD:  1000CHF
     
 500 EUR: 100 USD:   
     
     
GBP HRK   
     
5 GBP:  5 HRK:  
   
10 GBP:  10 HRK:  
   
20 GBP:  20 HRK:  
   
50 GBP:  50 HRK:  
   
  100 HRK:   
   

 Lexikális tudásunk bővítése végett egy két egyetemes ismerettel gazdagitunk benneteket:

Külföldi váltó:
 
Külföldön kiállított váltók lényeges kellékei, annak a helynek törvényei szerint itélendők meg, ahol váltónyilatkozat keletkezett, de belföldiek köz külföldön keletkezett váltónyilatkozatok érvényesek, habár csak a belfödi törvényeknek felelnek meg. A külföldi váltó főként a nemzetközi forgalomban mint fizetési eszköz a pénzküldemény helyettesítésére szolgál. A kereskedő, akinek külföldön fizetnie kellene, a tőzsdén vásárol olyan váltót, amilyet abban az országban kell kifizetni, ahol hitelezője lakik s ezt küldi el hitelezőjének fizetés helyett.
Minthogy ennek folytán a tőzsdén a külföldi váltók, úgynevett rimesszák, devizák, küldvények után kereslet van, azoknak árfolyamuk alakul, amely a kereslet és kínálat viszonyai szerint ingadozik, de rendszerint a pénz elküldésének valóságos költségeit meg nem haladja. Váltóarbitrázs az a bankári üzlet, amellyel a bankár a fizetési célra alkalmas váltók olyan beszerzéséről gondoskodik, esetleg nem a fizetés helyére szóló, de az ottani váltópiacon értékesíthető olyan váltók megvételével, ami mellett a tartozás kiegyenlítése a legolcsóbb.
 
Pénzváltás:
 
Az a pénztári művelet, mellyel a pénztáros ügyfelének pénzét ugyanolyan értékű, de más pénzegységekből álló pénzre cseréli be. A pénzváltást felváltásának nevezzük, ha nagy pénzegység helyett inkább kisebb egységeket és visszaváltásának, ha a kis egységek helyett nagy pénzegységet kapunk. A pénzváltás jelentősége régebben igen nagy volt, mert igen sokféle értékű, finomságú pénz volt forgalomban, ma rendezett valutájú államban a Pénzváltás teljesen ingyenesen, szívességnek tekinthető pénztári művelet, míg rendezetlen valutájú államokban, ahol sokféle pénz van forgalomban, mint Pl: Törökország, ott a pénzváltás ma is ráfizetéssel jár.
 
Pénzváltó
-         Pénzváltással foglalkozó egyén vagy bank
-         Az a váltó, melynek alapja pénzhitelezés volt. Ez a megkülönböztetés csak gyakorlati, jogilag a pénzváltó semmiben sem tér el az egyéb váltóktól.